Akıllı Eğitim Modeli

Akıllı Tahta Neden Önemlidir ?

Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi eğitim sektörüne de yenilikler getirmiştir. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan teknolojik ürünler, artık okullarımızda eğitim araç ve gereçleri arasında yoğun bir şekilde yer bulmaya başlamıştır. Bir dönem tepegöz, video, televizyon, radyo gibi unsurların kullanıldığı eğitim sektöründe artık bu materyallerin yerini tartışmasız bir şekilde bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar almaya başlamıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda akıllı tahtanın gelişiminde dünyaya bakıldığında ABD ve Japonya’daki sınıflarda akıllı tahta kullanımı yüzde 90 ve AB ülkelerinde yüzde 70’lerdedir. Türkiye de ise 7 bin civarındaki sınıfta akıllı tahta kullanılmaktadır. Ülkemizde 70 binden fazla sınıf olduğunu düşündüğümüzde akıllı tahtanın yaygınlaştırılması için daha çok yatırım gerekmektedir. Bir de derslerde kullanılacak yazılım boyutunu düşündüğümüzde kendimizi daha da zorlamamız gerektiği açıktır. Akıllı tahta; bilgisayardaki görüntünün projeksiyon cihazı yardımı ile yansıtılması şeklinde çalışıyor. Tahta üzerinde bilgisayarın bütün fonksiyonları özel kalem yardımı ile çalıştırılmaktadır. Önceden hazırlanan ders sunumları yansıtılıp üzerinde rahatlıkla işlemler yapılarak saklanabilmekte ve kaybolmadan tekrar kullanılabilmektedir. Ders sırasında kaynağa ihtiyaç duyulduğunda arama motorları vasıtası ile ihtiyaç duyulan belgeye ulaşılabilmektedir. İstenirse o gün işlenen konu okulun web sitesine aktarılarak o gün okula gelemeyen öğrencinin derslerini takip edebilmesine imkân sağlamaktadır. Görerek eğitimin daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde akıllı sınıfların yaygınlaşmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu teknolojiyi kullanmak için bilgisayar okuryazarlığı olmak yeterlidir.

Akıllı Tahta Ne Kazandırır ?

Öğretmen ve grup etkileşimini destekler.Öğrencileri yaratıcı düşünmeyi teşvik eder.Öğretmeni bilgisayar odaklı olmaktan kurtarır, böylelikle fiziksel olarak fikir ve eylemlerle katkıda tüm sınıf derse aktif katılabilir.Derslerin güçlü ve kalıcı etki yaratmasına yardımcı olur.

Daha İLGİ ÇEKİCİ,
Daha ETKİLEYİCİ,
Daha YARATICI,
Daha HEYECEN VERİCİ dersler işlenir.

Renk, ses ve sürükle-bırak etkinlikleri ile öğrencilerin derste daha İLGİLİ, DİKKATLİ, MOTİVE olması sağlanır.

Akıllı Tahtanın Avantajları

Akıllı tahta bilgisayarın başında durmadan yazı tahtası üzerinden bilgisayarın bütün özelliklerini kullanma imkanı verir. Bilgisayar ortamındaki her türlü görseli, eğitim materyali olarak kullanır. Zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar. Öğrencinin derse katılımını teşvik eder. Eğitimde görselliği geniş ölçüde kullanır. Kaliteli öğrenim sağlar. En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur. Teknolojiyi kullanan kurum, imajını güçlendirir. Sınıf ve okul başarı düzeyini arttırır. Sınıf ortamında yapılamayacak deneyler interaktif olarak yapılabilir.

Temizlik Ve Güvenlik

Güvenli, temiz, sağlıklı ve çevreci bir okulda memnuniyet yaratmak için her detayı düşündük.Okulda geçen zaman bir çocuğun yaşamında çok önemli ve büyük yer kaplar. Beslenme, temizlik, sağlık, güvenlik gibi tüm unsurlar çocukların okuldayken kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini ve motive olmalarını sağlamalıdır. Kaplan Okulları, sadece bir okul değil, aynı zamanda hem öğrenciler hem de öğretmen ve personel için nitelikli ve kaliteli bir yaşam alanı olarak tasarlandı.