Robotik ve Kodlama Atölyesi

Neden Kodlama?

• Kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, analitik düşünebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir.

• Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini fark eden birçok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore gibi ülkeler 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmak amacıyla ilkokuldan itibaren eğitim müfredatlarına kodlama dersini eklemişlerdir.

Kaplan Maker Robotik Kodlama Atölyesi’nde
• Arduino 101 ile kodlama projelerine
• MicroBit İcat Kiti eğlenceli kodlamalı
• mBot Robot Seti ile robotik atölyeleri
• Makey Makey ile elektroniğe giriş aktiviteleri uygulanmaktadır.

*Robotik Kodlama Atölyesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Ortaokul öğrenci gruplarında uygulanan bir eğitim metodolojisidir.