Hakkımızda

Kaplan Okulları, kuruculuğunu Sosyal Bilgiler Öğretmeni HakanTAŞ’ın yaptığı yenilikçi eğitimi hedeflerinin başına almış bir eğitim kurumudur. Yaklaşık 20 yıllık eğitimcilik tecrübesi ile Bursa’da eğitim faaliyetlerine 10 yılı aşkın süredir hizmet eden ve bu süreçte on bine yakın öğrenci mezun etmiş tecrübeli eğitim kadrosu ile çocuklarımıza ve gençlerimize çok yönlü fayda sağlamaktadır.

Okulumuz adını kaplanın gücü, akıl ve zekâsı, esneklik ve uyumu ve yanı sıra asaletinden almıştır.

“Güç” olarak bahsettiğimiz ise “bilginin güç oluşu”dur. Başarma arzusu güçlü olmayı gerektirir. Gücü kendi içinden alan insanların farkındalık seviyeleri yüksektir. İçindeki gücün farkında olanlar karar verebilme ve problem çözebilme kabiliyetine sahiptirler ve engel tanımazlar.

Kaplan Okullarında akıl ve zekâ korelasyonu yüksek yani olaylar arasında bağ kurabilen, iletişim gücü yüksek, hayal kurabilen ve onu yaşayabilmek için mücadele eden çocuklar ve gençler yetiştirmekteyiz. Bu sebeple okullarımızda öğrencilerimizin hayalleri hayal olarak kalmıyor ve onları da ilgilendiren her alınacak karar için mutlaka fikirlerini alıyoruz.

Kaplanların esneklik ve uyum özelliğini öğrencilerimize aktarırken temele eleştirel düşünme ve problem çözebilme becerisini almaktayız. Bu becerilerin gelişmesi içinse işbirliği yapabilme ve gerektiği durumlarda öncülük edebilme davranışlarını kazandırmaktayız. Öğrencilerimiz girişken ve girişimci, etkili okuryazar, etkin, etkin iletişimci, bilgiye ulaşma ve onu analiz edebilme becerileri güçlenerek geliştirilirler.

Kaplan Okullarında öğrencilerimiz kurum kültürüne asaletleriyle uyum sağlarlar. Okullarımızda nezaketli, karşısındaki ve fikirlerine değer veren, çevre normlarını bilen, Mustafa Kemal ATATÜRK ışığında uygar ve örnek bireyler olarak yetişir.

Okullarımızda akademik başarı, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerde etkin olma ve çeşitli konfor alanları dışında gelecekte yapacakları işlerde iş yapış şekillerini çağa uydurabilen, çok yönlü öğrenciler yetiştirmekteyiz. Günümüz mesleklerinin birçoğunun yaklaşık 15 yıl önce adının bile olmadığını düşünürsek çocuklarımızı hazırladığımız gelecekte tercih edecekleri mesleklerin yaklaşık %65ini bugün bilmediğimizi kabul etmemiz gerekir. Bu ve benzeri durumlara gerekli biçimde uyum sağlamaları için öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak gelişmeleri gerekmektedir. Bu sebeple okullarımızda çocuklarımızı ve gençlerimizi eleştirel düşünme becerilerine sahip, yaratıcılık güçleri gelişmiş, işbirliğine açık, kültürler arası yetkinliği yüksek ve iletişimi güçlü kaplanlar olarak yetiştirmekteyiz.

“Kaplansın, başarırsın!” okulumuzdaki öğrencilerimize içlerindeki gücü fark edebileceklerini, öğrenme becerilerini geliştirip bunu ilgili durumlarda kullanabileceklerini, iletişimi güçlü asil bireyler olmalarını öğütleyen bir slogandır.

“Kaplansın başarırsın!” çocuklarımızın ve gençlerimizin alacağı zarafet dersiyle, Kaplan Speaking Club çalışmalarıyla, Kaplan Üretim Becerileri Atölyeleriyle, çeşitli envanterlerle zenginleştirilmiş rehberlik programları ve ilgili testlerle, akıl oyunları dersleriyle, dijital ve online kullanılan Türkçe ve İngilizce eğitim programlarıyla, aktif katılacakları sosyal sorumluluk projeleriyle ve anlık veli bilgilendirme sistemleri ile biz eğitimcilerin hayallerinin hayal kalmamasına fırsat veren ve dolayısıyla öğrencilerimize de her zaman hayal kurmalarını çünkü onları gerçekleştirebilecek gücün içlerinde zaten var olduğunu açıklayan söylemimizdir.

X ve Y kuşağı bireyleri olan Kaplan Okulları eğitimcileri olarak bizler Z kuşağını eğittiğimiz yaklaşık 20 yıllık tecrübemizle çağın çocukları olan T kuşağını da eğitmeye hazırız. “Kaplan”ların yanında yerini almak isteyen tüm çocuklarımızı ailemize bekleriz.